Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

PROGRAMUL DE CONSILIERE PENTRU ADOLESCENȚI ȘI PĂRINȚI

Numeroasele solicitări de asigurare a serviciilor specializate pentru copiii consumatori de droguri, care să urmărească integrarea socială a acestora, au necesitat măsuri interne bine stabilite, care să asigure un răspuns instituţional coordonat şi rapid.

Stimularea factorilor de protecție și reducerea factorilor de risc constituie obiectivul preventiv pe care orice tânăr care își dorește o viață sănătoasă ar trebuie să îl urmărească, împreună cu părinții, profesorii și în general adulții care constituie un model pentru tineri.

În acest context, Agenţia Naţională Antidrog va dezvolta intervenţii de prevenire în familie a consumului de droguri, intervenții ce vizează întărirea legăturilor intrafamiliale, a comunicării părinţi-copii, precum şi întărirea abilităţilor educative ale părinţilor, dezvoltarea abilităţilor de interacţiune, stabilirea unui mediu apreciativ, dezvoltarea respectului faţă de ceilalţi şi faţă de propria persoană, încurajarea generozităţii, crearea unor deprinderi de viaţă sănătoase.

Astfel, începând cu luna ianuarie a acestui an, la nivelul municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională Antidrog va asigura funcţionarea Programului de consiliere pentru adolescenți și părinți, care are ca misiune sprijinirea și asistarea părinților/aparținătorilor legali pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale și, totodată, sprijinirea adolescenţilor atunci când apar probleme de consum.

Programul se adresează adolescenților identificaţi drept consumatori activi sau care au predispoziţie faţă de consum și presupune activităţi de informare şi prevenire a consumului de droguri, consiliere socială, consiliere psihologică individuală şi de grup şi grupuri de dezvoltare cu aparţinătorii adolescenţilor, în vederea îmbunătăţirii comunicării şi relaţionării socio-afective.

Serviciile de consiliere vor fi asigurate de o echipă multidisciplinară de specialişti cu expertiză în domeniul adicţiilor, formată din psihologi şi asistenţi sociali.

Programul va funcționa în spațiul din str. Walter Mărăcineanu, sector 1, Bucureşti, 1zi/săptămână, funcție de programările realizate pe baza solicitărilor directe sau telefonice.

Telefonul disponibil pentru programări este 021.323.30.30 int.21729.

14 ianuarie 2019

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

Inapoi la pagina principală


Ştiri

REPREZENTANŢII AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, PREZENŢI LA CONFERINȚA INTERNAŢIONALĂ "PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN ROMÂNIA, NORVEGIA, MALTA, UZBEKISTAN ȘI ITALIA"

Specialiști din cadrul celor 3 Centre Regionale de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din municipiul București au participat vineri, 12 aprilie a.c., la  Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată la Palatul Naţional al Copiilor de către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

18 aprilie 2019

continuare


CUNOAŞTE-I, NU DISCRIMINA!

Specialiști din cadrul celor 3 Centre Regionale de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din municipiul București au participat vineri, 12 aprilie a.c., la  Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată la Palatul Naţional al Copiilor de către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

12 aprilie 2019

continuare


Campanii de prevenire

#potaltfel”, o campanie naţională de prevenire a consumului de canabis