Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

UN NOU PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG ŞI FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR EDUCATIVE – SECŢIUNEA ROMÂNIA

Miercuri, 8 martie a.c., a fost semnat un nou protocol de colaborare între Agenţia Naţională Antidrog (ANA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea Romania (FICE - România).

Discuţiile purtate în prezenţa specialiştilor în prevenirea consumului de droguri în şcoală, din cadrul instituţiilor semnatare, au scos în evidenţă buna colaborare dintre ANA şi FICE Romania, materializată prin implementarea în parteneriat a unui însemnat număr de proiecte, începând din anul 2003 şi până în prezent.

Pornind de la necesitatea intensificării eforturilor comune pentru reducerea cererii de droguri în rândul populaţiei vulnerabile noul protocol de colaborare prevede desfăşurarea de programe, comune pentru realizarea scopului şi obiectivelor Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020 şi ale Planurilor de acţiune, prin implementarea de proiecte şi activităţi de prevenire a consumului de alcool, tutun şi droguri şi de protecţie a copiilor aflaţi în situaţie de risc de consum.

În cadrul parteneriatului, Agenţia Naţională Antidrog şi Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea Romania vor colabora, în baza bunelor practici interinstituţionale, în implementarea în şcoli şi în comunităţile locale, a unor programe şi proiecte de prevenire a consumului de droguri, alcool şi tutun, precum și în derularea de proiecte de petrecere a timpului liber într-un mod sănătos, prin activităţi de informare, educare şi comunicare;

  • vor participa, cu specialişti, la implementarea programelor şi proiectelor de prevenire derulate în comun;
  • vor contribui la selectarea şi formarea din rândul elevilor şi cadrelor didactice a voluntarilor, care vor participa la derularea proiectelor de educare, informare şi conştientizare asupra consumului de droguri în rândul copiilor şi tinerilor;
  • vor elabora şi implementa programe de formare continuă în domeniul prevenirii consumului de droguri, destinate profesorilor consilieri, profesorilor diriginţi, diferitelor categorii de  personal didactic şi alte categorii socio-profesionale ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului, membre FICE.

9 martie 2017

Compartimentul de Relaţii Publice

Inapoi la pagina principală


Ştiri

UN NOU PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG ŞI FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR EDUCATIVE – SECŢIUNEA ROMÂNIA

Miercuri, 8 martie a.c., a fost semnat un nou protocol de colaborare între Agenţia Naţională Antidrog (ANA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea Romania (FICE - România).

9 martie 2017

continuare


INTERVENȚIE RAPIDĂ PENTRU FEMEILE CONSUMATOARE DE DROGURI DIN ROMÂNIA

În acord cu recomandările Consiliului Internaţional pentru Controlul Drogurilor (International Narcotics Control Board, INCB), Agenţia Naţională Antidrog (ANA) dezvoltă, începând cu luna martie 2017, Programul de intervenție rapidă și în rândul femeilor consumatoare de droguri, care se află în maternități şi pentru care va fi asigurată inducţia cu metadonă, după evaluarea medicală, psihologică şi socială a acestora.

8 martie 2017

continuare


Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri