Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII CONSUMULUI DE DROGURI

SOCIETATEA CIVILĂ ÎN POLITICILE ANTIDROG ÎN UE
În recomandarea sa cu privire la Strategia UE privind Drogurile (2005-2012), Parlamentul European a solicitat o implicare mai activă a societăţii civile, ONG-urilor, sectorului voluntar şi al publicului, inclusiv a consumatorilor de droguri, în implementarea politicilor antidrog.
Importanţa implicării active a societăţii civile a fost subliniată şi în documentele Comitetului European Economic şi Social (EESC).
Definiţia societăţii civile, sugerată de Grupul Orizontal privind Drogurile al Consiliului Europei este “mediul asociativ care funcţionează în spaţiul dintre stat şi piaţă şi care include participarea individuală şi activităţile organizaţiilor non-guvernamentale, bazate pe voluntariat şi comunitate”.
Strategia Naţională Antidrog 2005-2012 are ca obiectiv general conştientizarea şi implicarea întregii populaţii, în special a copiilor şi tinerilor, în programe de prevenire a consumului de droguri, universale, selective şi indicate, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi reducerii influenţei factorilor de risc.

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL ANA
În scopul unei viziuni unitare a modului de lucru cu voluntarii ANA a fost  reglementată o serie de proceduri privind recrutarea, selecţia, precum şi evaluarea acestora.
Activitatea de voluntariat în Agenţia Naţională Antidrog se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:

  1. participarea ca voluntar pe baza consimţământului liber exprimat;
  2. implicarea activă  a  voluntarului în viaţa comunităţii;
  3. desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii;
  4. recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără niciun fel de discriminare.

Voluntarii Agenţiei Naţionale Antidrog pot fi persoane care doresc să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii, indiferent de cetăţenie, rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, deficienţe fizice, ori alte asemenea criterii.
Voluntarii au anumite drepturi şi responsabilităţi în contextul activităţilor specifice  desfăşurate, iar relaţia dintre aceştia şi Agenţia Naţională Antidrog este una de reciprocitate, în cadrul căreia voluntarii oferă energie, timp şi implicare şi primesc informaţii, deprinderi şi experienţă adecvată.
Recrutarea voluntarilor este activitatea de identificare a membrilor comunităţilor locale, în scopul implicării active în activităţile A.N.A./C.P.E.C.A., pe bază de voluntariat.
Voluntarii pot fi recrutaţi prin utilizarea unor modalităţi specifice, astfel: anunţuri în mass-media; conferinţe, prezentări cu public; articole prezentate în ziarele locale/centrale; referinţe de la persoanele independente care au contact cu instituţia; training-uri adresate tinerilor sau părinţilor; fluturaşi, pliante; anunţuri postate pe internet sau la avizierul instituţiei.
Voluntarii antidrog pot fi elevi din învăţământul gimnazial/liceal; studenţi; persoane vârstnice;  specialişti din cadrul unor instituţii de specialitate;  persoane publice; alte categorii.
Procesul de selecţie presupune parcurgerea următoarelor etape: depunerea unui dosar şi interviul de selecţie.
Pentru a deveni voluntari ANA, se va depune un dosar la sediul CPECA, ce trebuie să conţină:

  1. cerere de voluntariat
  2. CV;
  3. copie BI/CI sau paşaport ;
  4. fişă de înscriere
  5. poză tip BI/CI;

Condiţiile obligatorii ce atestă calitatea de voluntar sunt:
a. semnarea contractului de voluntariat
b. primirea legitimaţiei de voluntar
c. participarea la cursul de formare organizat şi susţinut de persoana desemnată din cadrul CPECA, pe baza suportului de curs avizat de CNFA .

Comisia Europeană a lansat pe 3 iunie 2010 hotărârea ca anul 2011 să fie Anul European al Voluntariatului(AEV). În sprijinul deciziei care a dus la marcarea acestei zile vin datele existente la nivel european, potrivit cărora 3 din 10 europeni sunt voluntari şi 80% din populatia UE consideră implicarea activă în viaţa socială drept crucială pentru democraţie. AEV reprezintă contextul favorabil al dezvoltării voluntariatului, ca formă de cetăţenie activă la nivelul Europei, iar în acest demers autorităţile sunt încurajate să se implice la nivel naţional, regional şi local. De asemenea, Anul European al Voluntariatului contribuie la recunoasterea activităţii tuturor voluntarilor.

 


Inapoi la pagina principală

Ştiri

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „NECENZURAT” CONTINUĂ ŞI ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI ŞCOLAR 2016 -2017

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), continuă, şi în al doilea semestru al acestui an şcolar, implementarea cu succes a proiectului „Necenzurat”, proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli, destinat adolescenţilor cu vârste cuprinse între 12 si 14 ani, cunoscut ca proiectul EU-DAP ,,UNPLUGGED”.

19 ianuarie 2017

continuare


CENTRU DE ZI PENTRU ADOLESCENŢII CONSUMATORI DE DROGURI, DESCHIS ÎN CADRUL AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) îşi propune, prin misiunea sa, ca sistemul de asistenţă medicală, psihologică şi socială din România să răspundă nevoilor persoanelor consumatoare de droguri.

18 ianuarie 2017

continuare


Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri