Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

Anunţuri concursuri - posturi vacante


Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat cu nr. 23808/28.11.2018, a 4 posturi vacante cu atribuții în domeniul psihologiei de inspector de specialitate gr. III-I (personal contractual).

ANUNŢ CONCURS


Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat cu nr. 23808/28.11.2018, a 8 posturi vacante cu atribuții în domeniul asistenței sociale de inspector de specialitate gr. III-I (personal contractual).

ANUNŢ CONCURS
ERATĂ - 15.04.2019
ANUNŢ SELECŢIE DOSARE
ANUNŢ TESTARE PSIHOLOGICĂ
REZULTAT TESTARE PSIHOLOGICĂ
REZULTATUL PROBEI SCRISE
REZULTAT INTERVIU


Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat cu nr. 23808/28.11.2018, a 6 posturi vacante de medic specialist (personal contractual).

ANUNŢ CONCURS
ERATĂ - 15.04.2019
ANUNŢ SELECŢIE DOSARE


Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs în vederea încadrării pe perioadă nedeterminată, prin recrutare din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului M.A.I. nr. 291/2011 privind Normele metodologice de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor şi ale Procedurii PS-001-DM-RU nr. 4244380 din 03.10.2013 privind algoritmul şi responsabilităţile personalului implicat în activitatea de examinare medicală pentru încadrarea personalului contractual în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare și având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, înregistrat cu nr. 23808/28.11.2018, a 2 posturi vacante de inspector de specialitate gr. III-I (personal contractual).

ANUNŢ CONCURS
ERATĂ - 15.04.2019
ANUNŢ SELECŢIE DOSARE
ERATĂ - 06.05.2019
ANUNŢ TESTARE PSIHOLOGICĂ
REZULTAT TESTARE PSIHOLOGICĂ
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTAT INTERVIU
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI


Având în vedere Memorandumul cu tema: ,,Aprobarea deblocării unor posturi vacante de conducere în Ministerul Afacerilor Interne”, înregistrat cu nr. 22948/13.11.2018, Agenția Națională Antidrog scoate la concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale MAI și nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările şi completările ulterioare, funcţia de director adjunct, prevăzută la poziţia 2 din statul de organizare al unităţii.

ANUNŢ CONCURS
ANUNŢ TESTARE PSIHOLOGIC─
ANUNŢ SELECIŢE DOSARE
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI


├Än conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli┼úistului, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane ├«n unit─â┼úile de poli┼úie ale M.A.I., cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, fi┼ča postului cu nr. 4807717 din 29.10.2019 ┼či av├ónd ├«n vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea debloc─ârii unor posturi vacante ├«n M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 ┼či Nota-raport nr. 236617 din 04.10.2018; Agen┼úia Na┼úional─â Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul ├«n municipiul Bucure┼čti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect.3, organizeaz─â examen/concurs ├«n vederea ocup─ârii unui post vacant de ofi┼úer specialist principal I, pozi┼úia 43/a din statul de organizare, prev─âzut cu gradul profesional de comisar-┼čef, la Serviciul Logistic─â ÔÇô Compartiment Achizi┼úii, prin ├«ncadrare direct─â, din r├óndul persoanelor care ├«ndeplinesc condi┼úiile legale, criteriile specifice ┼či cerin┼úele pentru ocuparea postului vacant.

ANUNŢ CONCURS
ANUNŢ TESTARE PSIHOLOGICĂ
REZULTAT TESTARE PSIHOLOGIC─é
ANEXA 2 - MODEL ADEVERINTA MEDIC
ANALIZA DOSARELOR DE CONCURS
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI


Agenția Națională Antidrog organizează examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la C.R.P.E.C.A. Cluj – Napoca în funcțiile de inspector de specialitate gradul II, care îndeplinește cumulativ condițiile legale prevăzute de art. 31 al. 6 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art. 43 al. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinului M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, toate cu modificările și completările ulterioare.

ANUNŢ CONCURS
ANUNŢ SELECȚIE DOSARE
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI


În atenția candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Agenția Națională Antidrog în vederea ocupării posturilor vacante de ofițer specialist II la Serviciul Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri, ofiţer specialist I la Serviciul Precursori, ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic, ofiţer specialist II la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Harghita şi ofiţer specialist principal I la Serviciul Logistică – Compartimentul Achiziţii, prin modalitatea încadrării directe, din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile legale. (REZULTATE EVALUARE PSIHOLOGICĂ)


ANEXA 1 - REZULTAT TESTARE PSIHOLOGICĂ
ANEXA 2 - Model adeverință medic


În atenția candidaţilor înscriși la concursurile organizate de Agenția Națională Antidrog în vederea ocupării posturilor vacante de ofițer specialist II la Serviciul Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri, ofiţer specialist I la Serviciul Precursori, ofiţer specialist principal I (consilier juridic) la Compartimentul Juridic, ofiţer specialist II la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Harghita şi ofiţer specialist principal I la Serviciul Logistică – Compartimentul Achiziţii.(TESTARE PSIHOLOGICĂ)


În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului cu nr. 4807717 din 29.10.2019 şi având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 şi Nota-raport nr. 236617 din 04.10.2018;
 Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect.3, organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist principal I, poziţia 43/a din statul de organizare, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef, la Serviciul Logistică – Compartiment Achiziţii, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ANUNŢ CONCURS
ERATĂ - 16.11.2018
LISTĂ CANDIDAȚI


În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului cu nr. 4812758 din 24.10.2018, şi având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 şi Nota-raport nr. 236.617 din 04.10.2018;
 Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect.3, organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist I, poziţia 86/a din statul de organizare, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef, la Serviciul Precursori, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ANUNŢ CONCURS
LISTĂ CANDIDAȚI
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL CONCURSULUI DUPĂ EXPIRAREA TERMENULUI DE DEPUNERE CONTESTAȚII
ANUNT SUSȚINERE INTERVIU DEPARTAJARE
REZULTATUL FINAL IN URMA PROBEI INTERVIU


În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului cu nr. 4.807.463 din 24.10.2018, şi având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 şi Nota-raport nr. 236.617 din 04.10.2018;
 Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect.3, organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic), poziţia 9 din statul de organizare, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef, la Compartimentul Juridic, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ANUNŢ CONCURS
LISTĂ CANDIDAȚI
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI


În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului cu nr. 4799199 din 07.06.2018, şi având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 şi Nota-raport nr. 236.617 din 04.10.2018;
 Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect.3, organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist II, poziţia 70 din statul de organizare, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef, la Serviciul Monitorizarea Reducerii Ofertei de Droguri, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ANUNŢ CONCURS
ERATĂ - 14.11.2018
LISTĂ CANDIDAȚI
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI


În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, fişa postului cu nr. 4898077 din 23.10.2018 şi având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 şi Nota-raport nr. 236.617 din 04.10.2018;
 Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect.3, organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist II, poziţia 281 din statul de organizare, prevăzut cu gradul profesional de comisar de poliţie, la Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al judeţului Harghita, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ANUNŢ CONCURS
LISTĂ CANDIDAȚI
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI


În contextul proiectului de înfrățire TR 15 IPA JH 03 17 R Strengthening the Data Collection Capacity of Turkish National Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (TUBIM) dintre Turcia și România, în cadrul căruia Agenția Națională Antidrog are rolul de structură furnizoare de asistență tehnică, Agentia Nationala Antidrog organizeaza un proces de selecție în vederea ocupării poziției de asistent al coordonatorului de proiect, din randul persoanelor care indeplinesc conditiile legale, criteriile specifice si cerintele aferente pozitiei mentionate.

ANUNŢ CONCURS
TEST VERIFICARE CUNOȘTINȚE LIMBA ENGLEZĂ
REZULTATUL CONCURSULUI


În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, fișa postului cu nr. 982 351 din 28.12.2017, și având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 și Nota-raport nr. 310821 din 20.11.2017 privind reevaluarea indicatorilor aprobați prin Memorandumul cu tema: ,,Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I.”;
 Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect.3, organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist I, poziția 43/b din statul de organizare, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef, la Serviciul Logistică – Compartiment Achiziții, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ANUNŢ CONCURS
ANUNŢ TESTARE PSIHOLOGICĂ
ANUNŢ IMPORTANT
REZULTAT TESTARE PSIHOLOGICĂ
ANALIZA DOSARELOR DE CONCURS
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI


În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, fișa postului cu nr. 982 253 din 27.12.2017, și având în vedere Memorandumul cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I. nr. 20963 din 30.10.2017 și Nota-raport nr. 310821 din 20.11.2017 privind reevaluarea indicatorilor aprobați prin Memorandumul cu tema: ,,Aprobarea deblocării unor posturi vacante în M.A.I.”;
 Agenţia Naţională Antidrog din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, parter, sect.3, organizează examen/concurs în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist II, poziția 30 din statul de organizare, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef, la Structura Financiar-Contabilitate, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

ANUNŢ CONCURS
ANUNŢ TESTARE PSIHOLOGICĂ
ANUNŢ IMPORTANT
REZULTAT TESTARE PSIHOLOGICĂ
ERATĂ
ANALIZA DOSARELOR DE CONCURS
REZULTATUL CONCURSULUI
REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI

Inapoi la pagina principală
´╗┐
Ştiri

REPREZENTANŢII AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, PREZENŢI LA CONFERINȚA INTERNAŢIONALĂ "PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN ROMÂNIA, NORVEGIA, MALTA, UZBEKISTAN ȘI ITALIA"

Specialiști din cadrul celor 3 Centre Regionale de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din municipiul București au participat vineri, 12 aprilie a.c., la  Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată la Palatul Naţional al Copiilor de către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

18 aprilie 2019

continuare


CUNOAŞTE-I, NU DISCRIMINA!

Specialiști din cadrul celor 3 Centre Regionale de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din municipiul București au participat vineri, 12 aprilie a.c., la  Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată la Palatul Naţional al Copiilor de către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

12 aprilie 2019

continuare


Campanii de prevenire

#potaltfel”, o campanie na┼úional─â de prevenire a consumului de canabis