Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

SCRISOARE DE MULŢUMIRE A TATĂLUI UNUI CONSUMATOR DE DROGURI

Redăm scrisoarea de mulţumire, adresată Agenţiei Naţionale Antidrog, a unui părinte al cărui fiu se află în asistenţă integrată la unul din centrele noastre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog.

„Stimată Doamnă Psiholog Carmen Lipan,

Doresc să vă mulțumesc pentru onoarea şi atenția acordată cazuisticii mele și timpul dedicat consilierilor atât familiei mele, dar în mod special fiului meu. Afirm acest lucru deoarece aprecierea mea faţa de munca dumneavoastră şi a celor din echipa din care faceţi parte, este imensă cu atât mai mult având în vedere că este  gratuită.


continuareAfis

Ştiri

PRIMA FORMARE ÎN DOMENIUL PREVENIRII SUPRADOZELOR

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat, în perioada 25 – 26 mai a.c., prima sesiune de formare din România în domeniul prevenirii şi managementului supradozelor de opiacee.

26 mai 2016

continuare


PROIECTUL “M…DE LA MORPHEUS”, LA FINAL

Joi, 19 mai a.c., a avut loc conferinţa de închidere a proiectului “M…de la Morpheus”, derulat de Fundaţia Familia şi Ocrotirea Copilului, în parteneriat cu Agenţia Naţională Antidrog.

19 mai 2016

continuare


Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

 IMPORTANT!  

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR CU PRECURSORI
ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CARE DESFĂŞOARĂ OPERAŢIUNI CU PRECURSORI  SUBCATEGORIA 2A (anhidridă acetică)