Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

MESAJUL DIRECTORULUI ANA CU OCAZIA ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURIAfis

Ştiri

ANUNŢURI PRIVIND OPORTUNITĂȚI DE PARTENERIAT CU ENTITĂŢI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ID 140936

”Egalitate pe piața muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, cererea de propuneri de proiecte nr.165 ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” – Partener P6

28 iulie 2014

continuare


”Egalitate pe piața muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, cererea de propuneri de proiecte nr.165 ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” – Partener P5

28 iulie 2014

continuare


COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere informaţiile recente, apărute în mass – media, cu privire la disponibilitatea pe piaţă a unui nou tip de drog, numit „Fantoma”, Agenţia Naţională Antidrog face următoarele precizări:...

23 iulie 2014

continuare

Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

PREA REBEL SĂ FII CONDUS!, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC