Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG A LANSAT RAPORTUL NAŢIONAL PRIVIND SITUAŢIA DROGURILOR ÎN ROMÂNIA 2014

Joi, 29 ianuarie a.c., a avut loc evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 de Agenţia Naţională Antidrog (ANA), eveniment la care au participat dl. chestor şef de poliţie Florea Oprea, Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, şi specaliştii Agenţiei. 

Întreaga activitate desfăşurată de ANA în anul de referinţă s-a circumscris rolului său în ceea ce priveşte stabilirea concepţiei, coordonarea, evaluearea şi monitorizarea, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri şi misiunii sale de a dezvolta, a promova şi a implementa, într-o manieră unitară, integrată şi continuă, răspunsul din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, în deplin acord cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

 

continuareAfis

Ştiri

FORMARE PROFESIONALĂ DE BAZĂ ŞI CONTINUĂ ÎN DOMENIUL DROGURILOR

Specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA) au organizat, în cursul anului 2014, o serie de sesiuni de formare în domeniul prevenirii consumului de droguri, fiind instruite de către formatorii atestaţi ai ANA, 1040 de persoane, atât din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne (358), cât şi din cadrul instituţiilor partenere - 682 beneficiari.

20 ianuarie 2015

continuare


DEZBATEREA PUBLICĂ „CARIERE DE SUCCES ÎN DOMENII DE OCUPARE NON-TRADIŢIONALE PENTRU FEMEI” DIN CADRUL PROIECTULUI „EGALITATE PE PIAŢA MUNCII – ŞANSA TA LA UN VIITOR MAI BUN!”

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), în parteneriat cu Loop Operations, a organizat în cadrul proiectului „Egalitate pe piaţa muncii – Şansa TA la un viitor mai bun!”, la data de 25 noiembrie 2014, în municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, dezbaterea publică - „Cariere de succes în domenii de ocupare non-tradiţionale pentru femei”.

27 noiembrie 2014

continuare


Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

PREA REBEL SĂ FII CONDUS!, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC