Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

REUNIUNI INTERNAŢIONALE PRIVIND NOILE TENDINŢE ÎN DOMENIUL DROGURILOR

În perioada 16 - 19 noiembrie a.c., conducerea Agenției Naționale Antidrog a participat la Oslo/Norvegia, la simpozionul privind noile evoluții în politica antidrog ”Evoluția politicilor de reglementare al consumului de cannabis: experiențele dobândite ca rezultat al noilor politici” și la Cea de-a 77 a Reuniune a Corespondenților Permanenți (CP) ai Consiliului Europei - Grupul Pompidou (CoE-GP).

În deschiderea Simpozionului privind noile evoluții în politica antidrog, Preşedinția CoE-GP a afirmat că fenomenul traficului și consumului ilicit de droguri constituie o sursă importantă de venituri pentru diferite organizații de crimă organizată și afiliate zonei de terorism.
Ca for european de dezbatere pe problematica politicilor antidrog, CoE-GP a subliniat că scopul acestuia nu este orientarea politicilor naționale antidrog către dezincriminarea consumului de cannabis.


continuareAfis

Ştiri

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A TESTĂRII HIV

În perioada 20-27 noiembrie a.c., este marcată, la nivel european, Săptămâna Testării HIV, în scopul de a se atrage atenţia asupra infecţiei cu HIV şi de a reduce numărul de cazuri de diagnosticare tardivă prin comunicarea beneficiilor acestui tip de testare.

24 noiembrie 2015

continuare


ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN – 19 NOIEMBRIE 2015

Ziua Naţională fără Tutun este marcată, în fiecare an, în a treia joi din noiembrie, printr-o iniţiativă de a atrage atenţia asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătăţii oamenilor.

16 noiembrie 2015

continuare


Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

 IMPORTANT!  

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR CU PRECURSORI
ÎN ATENŢIA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE CARE DESFĂŞOARĂ OPERAŢIUNI CU PRECURSORI  SUBCATEGORIA 2A (anhidridă acetică)