Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG A PREZENTAT EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2014

Joi, 29 ianuarie a.c., a avut loc evaluarea activităţii desfăşurate în anul 2014 de Agenţia Naţională Antidrog (ANA), eveniment la care au participat dl. chestor şef de poliţie Florea Oprea, Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, directorul ANA, chestor de poliţie Sorin Oprea, şi specaliştii Agenţiei. 

Întreaga activitate desfăşurată de ANA în anul de referinţă s-a circumscris rolului său în ceea ce priveşte stabilirea concepţiei, coordonarea, evaluearea şi monitorizarea, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri şi misiunii sale de a dezvolta, a promova şi a implementa, într-o manieră unitară, integrată şi continuă, răspunsul din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri, în deplin acord cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

 

continuareAfis

Ştiri

COMUNICAT DE PRESĂ - 45 de stakeholderi relevanţi în domeniul reintegrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile au participat la masa rotundă „Oportunităţi de afaceri pentru femeile din regiunea Sud-Est”

Masa rotundă „Oportunităţi de afaceri pentru femeile din regiunea Sud-Est", organizată săptămâna trecută la Constanţa, a reunit peste 45 de stakeholderi relevanţi în domeniul reintegrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.

31 martie 2015

continuare


COMUNICAT DE PRESĂ - „Egalitate pe piaţa muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”

Agenţia Naţională Antidrog, împreună cu partenerii săi din proiectul Egalitate pe piaţa muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile” organizează, începând cu data de 23 februarie 2015, cursuri de calificare pentru 330 de beneficiari din categoria persoanelor cu dizabilităţi, tinerilor de peste 18 ani care au părăsit sistemul de protecţie socială şi a persoanelor de etnie romă.

23 februarie 2015

continuare


Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

PREA REBEL SĂ FII CONDUS!, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC