Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

MESAJUL DIRECTORULUI ANA CU OCAZIA ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURIAfis

Ştiri

ADICŢIA ŞI IMPACTUL SĂU ASUPRA SOCIETĂŢII ACTUALE

Joi, 17 iulie 2014, la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului, a avut loc primul seminar ştiinţific din cadrul Colocviilor ştiinţifice – Adictologia, intitulat „Adicţia şi impactul său asupra societăţii actuale”. 

18 iulie 2014

continuare


INVITAŢIE DE PRESĂ - Adicţia şi impactul său asupra societăţii actuale – primul seminar din cadrul Colocviilor ştiinţifice “Adictologia”

Într-o societate eminanente tehnologică şi informaţională, omul este tot mai expus adicţiilor de toate tipurile, de la dependenţa de tutun, alcool sau droguri, la cea legată de jocurile de noroc sau de utilizarea calculatorului. Recunoaşterea dependenţei drept afecţiune medicală reprezintă un progres însemnat al societăţii moderne, menit să determine o abordare adecvată din punct de vedere ştiinţific.

16 iulie 2014

continuare


Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

PREA REBEL SĂ FII CONDUS!, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC