Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

STUDIUL ÎN POPULAŢIA GENERALĂ

Agenţia Naţională Antidrog lansează rezultatele Studiului în Populaţia Generală privind prevalenţa consumului de droguri în România.

„Studiul în populaţia generală” (General Population Survey) se efectuează în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, la minimum 3 ani şi presupune utilizarea unei metodologii comune de obţinere a datelor care permite realizarea unor comparaţii între ţări.

Scopul studiului: obţinerea de informaţii privind dimensiunea şi tendinţele consumului diferitelor droguri în rândul populaţiei generale.

Obiectiv general: obţinerea de informaţii utile pentru proiectarea şi evaluarea politicilor adresate reducerii cererii de droguri.

continuareAfis

Ştiri

TRATAMENTUL TULBURĂRILOR DETERMINATE DE CONSUMUL DE CANABIS ÎN EUROPA

În ultimii ani, majoritatea statelor europene se confruntă tot mai mult cu creşteri ale prevalenţei consumului de canabis. Astfel, conform ultimului Raport european privind drogurile, 18,1 milioane adulți (15-64 ani) au raportat că au consumat canabis în ultimul an, dintre care, 14,6 milioane sunt tineri adulți (15-34 ani), în timp ce aproximativ 3 milioane adulți consumă zilnic sau aproape zilnic.

14 mai 2015

continuare


COMUNICAT DE PRESĂ - Evenimente de informare în Bacău: Promovarea oportunităţilor de angajare ale persoanelor vulnerabile din regiunea Nord-Est

Agenţia Naţională Antidrog va organiza, în zilele de 5 şi 6 mai 2015, în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Bacău, o serie de evenimente de informare cu privire la oportunităţile de angajare a persoanelor vulnerabile din zona Nord-Est.

4 mai 2015

continuare


Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

PREA REBEL SĂ FII CONDUS!, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC