Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

MESAJUL DIRECTORULUI ANA CU OCAZIA ZILEI INTERNAŢIONALE DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURIAfis

Ştiri

SESIUNE DE COMUNICARE PENTRU ORGANIZAŢIILE NEGUVERNAMENTALE ANTIDROG DIN ROMÂNIA

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat marţi, 5 august 2014, o sesiunie de comunicare pentru informarea organizaţiilor neguvernamentale partenere cu privire la activităţile/poziţiile de interes susţinute în cadrul reuniunii Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) de la Viena.

6 august 2014

continuare

ANUNŢURI PRIVIND OPORTUNITĂȚI DE PARTENERIAT CU ENTITĂŢI ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ID 140936

”Egalitate pe piața muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, cererea de propuneri de proiecte nr.165 ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” – Partener P6

28 iulie 2014

continuare


”Egalitate pe piața muncii! – Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile”, cererea de propuneri de proiecte nr.165 ”Îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” – Partener P5

28 iulie 2014

continuare


Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

PREA REBEL SĂ FII CONDUS!, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC